UNCONDITIONAL architecture


Download Entry

TEAM MEMBERS

  • Izabela Bieniaszewska
    Politechnika Świętokrzyska Kielce
    Poland
  • Michał Sajdak
    Politechnika Świętokrzyska Kielce
    Poland