TORUS HOUSE


Download Entry

TEAM MEMBERS

 • Svitlana Borshchevska
  Lviv Polytechnic National University
  Ukraine
 • Yaryna Melnychuk
  Lviv Polytechnic National University
  Ukraine
 • Tetiana Blinder
  Lviv Polytechnic National University
  Ukraine