Spatial House


Download Entry

TEAM MEMBERS

 • Kateryna Taratynska
  KU Leuven
  Belgium
 • Sara Katarzyna Zapotoczna
  Politechnika Wroclawska
  Poland
 • Sara Vandewalle
  KU Leuven
  Belgium