FIRST!


Download Entry

TEAM MEMBERS

  • Antoni Prokop
    Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
    Poland
  • Michał Kulesza
    Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
    Poland