ARCHITECTURE OF DESIRES


Download Entry

TEAM MEMBERS

 • Nina Kempa
  Politechnika Warszawska
  Poland
 • Beata Momot
  Politechnika Warszawska
  Poland
 • Karolina Jabłońska
  Politechnika Warszawska
  Poland